برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه و منطق سوم ادبیات -

دی ماه ۹۲ روی عبارت فلسفه و منطق  راست کلیک کنید و سپس Save Target As را

 انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ و ساعت 15:48 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه و منطق سوم ادبیات -

شهریور ۹۲ روی عبارت فلسفه و منطق راست کلیک کنید و سپس Save Target As را

 انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در دوشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 21:55 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه و منطق سوم ادبیات -

خرداد ۹۲ روی عبارت فلسفه و منطق راست کلیک کنید و سپس Save Target As را

 انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 21:24 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه  و منطق سوم ادبیات - دی ماه ۹۱

روی عبارت فلسفه و منطق راست کلیک کنید و سپس Save Target As را انتخاب

نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 16:41 |
 

نمونه سوالات کتاب منطق به تفکیک دروس- نمونه دوم

(برای دانلود مطالب بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کرده سپس بر روی save target as کلیک کنید)

سوالات درس اول: انسان و تفکر 

 سوالات درس دوم : چگونه تعریف می کنیم؟

سوالات درس سوم: رابطه میان دو مفهوم کلی

سوالات درس چهارم: اقسام ذاتی و عرضی

سوالات درس پنجم: اقسام تعریف

سوالات درس ششم: جایگاه قضیه در استدلال

سوالات درس هفتم: اقسام قضایای حملی و شرطی

سوالات درس هشتم: احکام قضایای حملی

سوالات درس نهم: استدلال (ترکیب قانونمند قضایا)

سوالات درس دهم: اقسام قیاس

سوالات درس یازدهم: ارزش قیاس

سوالات درس دوازدهم: محتوای استدلال (ماده)

سوالات درس سیزدهم: مغالطه

منبع: http://logicandphilosophy.blogfa.com/

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 21:37 |

برای دریافت بانک سوالات درس به درس منطق سوم ادبیات

 اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 21:26 |

 سوالات  درس به درس فلسفه سوم دبیرستان

درس [1] فلسفه چیست (1):

1.      ریشه یونانی لفظ فلسفه چیست و به چه معناست؟ ص2

2.      لفظ سوفیست ‌به چه معنا است و عقیده آن‌ها را بیان کنید. ص2

3.      منظور از مغالطه در استدلال چیست؟ چه کسانی از این روش استفاده می‌کردند؟ ص2

4.      لفظ سوفیست در ابتـداء چه معنـایی داشت؟ هم اکنون معنـای رایج آن چیست؟‌ ص2

5.      سوفیست‌ها چه اعتقادی داشتند و چرا سقراط مایل نبـود او را سوفیست بخوانند؟ ص2

6.    کلمه فیلوسوفوس که در اصـل به معنی دوستـدار دانـایی بـوده رفته رفته به مفهوم .......... ارتقاء ‌پیدا کرده و کلمه فلسفه مرادف با ......... شد. ص2

7.      اصطلاح فلسفه در بین مردم چه معنایی دارد؟ مثالی بزنید. ص3

      * با ذکر یک مثال معنای فلسفه را در بین مردم توضیح دهید.

8.      معنای عامیانه فلسفه چیست ذهن انسان در چه صورتی به کنجکاوی درباره برخی امور می‌پردازد؟ ص3

9.      چرا اندیشمندان و همچنین مردم امروز به سراغ بحث‌های فلسفی می‌روند؟ ص3         

10.  چرا انسان به سوی فلسفه می‌رود؟ و نظر ارسطو در این‌باره چیست؟ ص3

11.  کاربرد مفاهیمی همچون اسید، بار الکتریکی توسّط دانشمندان علوم تجربی، بیانگر چه اصول پذیرفته شده‌ای از جانب آنهاست؟ ص4

12.  کدام‌یک از عبارت‌های زیر در فلسفه و کدام‌یک در علوم تجربی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ص4تا6

            الف) با اینکه حواسّ خطا می‌کند باز می‌توان به آن‌ها اعتماد کرد.                ب) طبیعت قابل شناخت است.      ج) فلز رادیم در طبیعت به مرور تجزیه می‌شود.   د) محلول تورنسل همواره در مجاورت بازها به رنگ آبی در می‌آید.

13.  مفهوم قانون در علوم تجربی چه اصولی را بیان می‌کند؟ ص5

14.  اصل یکنواخت عمل کردن طبیعت چگونه اصلی است و بیانگر چیست؟ ص5

15.  قاعده «علّیّت» را با مثالی توضیح دهید. ص5

16.  منظور از رابطه علّیّت چیست؟ ص5

17.  اصل علّیّت به چه معناست؟ این قاعده در علوم مختلف چه اهمّیّتی دارد؟ ص5

18.  اصل تبعیّت همه‌ی موجودات را از قانون علّیّت با یک مثال توضیح دهید. ص5

19.  اصولی که بایدفیلسوف ثابت نماید تادانشمند بتواند تحقیقات خودرا آغاز کندچه اصولی است؟ ص5و6

20. با توجّه به نیاز علم به فلسفه چهار اصل از اصول فلسفی که پایه و مبنای کاوش‌ها و تحقیقات علمی واقع می‌شوند کدامند، بنویسید. ص5و6

21چهار اصل از اصول و مبانی فلسفی علوم تجربی را نام ببرید. ص5و6

 22.  اصولی مشترکی که دانشمندان قبول دارند را نام برده و بنویسید این اصول به کدام دانش تعلّق دارند؟ ص5و6

23.  دو نمونه از فرض‌های اوّلیّه و مقدّماتی که دانشمندان در همه علوم تجربی آن‌ها را پذیرفته‌اند نام ببرید. ص5و6

24.  در پاسخ به سؤال «چرا هر پدیده محتاج علّت است» باید وارد چه قلمروی شد؟ چرا؟ ص6

25.  توضیح دهید که چه نوع تلاشی را می‌توان به عنوان یک کار فلسفی قلمداد کرد؟ ص6

26.  کاربرد فلسفه علوم طبیعی را توضیح دهید. (چیست؟) ص6         

.................................................

لطفاً به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در چهارشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 21:34 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه  و منطق سوم ادبیات -

شهریور ۹۱ روی عبارت فلسفه و منطق راست کلیک کنید و سپس Save Target As را

 انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در سه شنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 21:17 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه  و منطق سوم ادبیات - خرداد ۹۱

روی عبارت  فلسفه  و منطق راست کلیک کنید و سپس Save Target As را انتخاب

نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 12:59 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه و منطق سوم ادبیات-دی ماه۹۰

روی عبارت فلسفه و منطق راست کلیک کنید و سپس Save Target As را انتخاب

نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰ و ساعت 21:5 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه و منطق سوم ادبیات-شهریور ۹۰

روی عبارت فلسفه و منطق راست کلیک کنید و سپس Save Target As را انتخاب

نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در سه شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۰ و ساعت 0:22 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه  و منطق سوم ادبیات - خرداد ۹۰

روی عبارت فلسفه  و منطق راست کلیک کنید و سپس Save Target As را انتخاب

نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 23:40 |
برای مشاهده سوالات تستی و تشریحی مرحله کشوری «المپیاد دانش آموزی فلسفه و منطق آنلاین» به همراه پاسخ سوالات تستی که در روز 14 اردیبهشت 1390 توسط دبیرخانه راهبری فلسفه و منطق کشور برگزار گردید، روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.zanjansadra.com/index.php?method=view&cat=0&group=1000&service=1&id=16222

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 15:51 |

 سوالات  مرحله دوم المپیاد فلسفه و منطق

گروه فلسفه ومنطق استان یزد

برگرفته از وبلاگ گروه فلسفه استان یزد با مدیریت مرتضی عابدی اردکانی

سوالات مرحله استانی المپیاد فلسفه  ومنطق

زمان : 20 دقیقه

الف: بخش فلسفه :

1-موثر قرارگرفتن استدلال های بی اساس سوفسطائیان  که انسان را معیار همه چیز می دانستند  وحقیقت را امری ........زمینه پرداختن به ..........را در اندیشمندان جدی تر نمود .

 الف: نسبی – منطق         ب: نسبی- فلسفه            ج: مطلق – منطق          د: مطلق – فلسفه

2-تمییز و تشخیص اشیاء از یکدیگر وفهم شباهت و همانندی بین پدیده ها ، به ترتیب برخاسته از .....و....موجود در هستی است که بررسی آن به عهده ......می باشد. 

 الف: وحدت – کثرت – فلسفه                                                       ب: ماهیت – وجود – فلسفه

  ج: وجود – ماهیت – مابعد الطبیعه                                               د: کثرت – وحدت – مابعدالطبیعه

3-سقراط در گفتگو با مخاطب به کدام مورد تاکید داشت و ازآن بهره می جست.

الف: آشکار کردن کمبود معلومات خود و ارائه قیاس منطقی                

 ب: آشکار کردن کمبود معلومات طرف و ارائه تعریف درست از اشیاء

 ج: آشکار کردن کمبود معلومات خود و تکیه بر ضوابط منطقی خطابه      

  د: توحه به نادانی مخاطب و خویشتن و تکیه بر ضوابط منطقی خطابه

....................................

لطفاً به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در یکشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 23:16 |

سوالات مرحله اول المپیاد فلسفه و منطق ( استان یزد)

برگرفته از وبلاگ گروه فلسفه استان یزد- با مدیریت آقای مرتضی عابدی اردکانی

الف : بخش فلسفه

 1- تفاوت اساسی فلسفه اولی و سایر دانش های بشری در چیست ؟

    الف)   موضوع

ب)  روش

ج)   هدف

د)مسائل  

2- اگر کسی به دنبال آن باشد که یک مفهوم مثل سنگ را تعریف نماید تا با تعریف کردن آن چیستی و چگونگی آن را روشن کند، این بحث از مسائل کدام دانش است؟

 الف) زمین شناسی 

ب) ادبیات

ج) فلسفه اولی

د) سنگ شناسی

3 -اصلی ترین مبنایی که تمام خصوصیات اشیاء و پدیده ها به آن باز می گردد چیست؟

 الف) ماهیت اشیاء

ب) کیفیت اشیاء

ج) قانون علیت در اشیاء

د) هستی اشیاء

4- در کدام گزینه کلمات ارتباط مناسب تری با هم دیگر دارند؟

   الف) کثرت- ماهیت- خواص گوناگون

ب) وحدت- ماهیت- حقیقت واحد

   ج) مجرم- جبر اقتصادی- زیبایی شناسی

د) هستی مطلق- حس- کمیت

5- کدامیک درست است؟

الف)پروتاگوراس و گرگیاس هر دو هر نوع حقیقتی را انکار می کردند.

ب) پروتاگوراس به حقیقت ذهنی معتقد بود ولی گرگیاس هر نوع حقیقتی را انکار می کرد.

ج) پروتاگوراس همه چیز را ثابت می پنداشت ولی گرگیاس همه چیز را نسبی می دانست.

د) پروتاگوراس و گرگیاس هر دو همه چیز را فردی و ثابت می پنداشتند.

.....................................

لطفاً به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 21:36 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه و منطق سوم ادبیات - دی ۸۹

روی عبارت فلسفه و منطق راست کلیک کنید و سپس Save Target As راانتخاب

نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 15:21 |
برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه منطق سوم ادبیات - شهریور89

روی عبارت فلسفه و منطق راست کلیک کنید و سپسSave Target As را انتخاب نموده

و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در چهارشنبه دهم شهریور ۱۳۸۹ و ساعت 10:38 |
برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه منطق سوم ادبیات - خرداد89

روی عبارت فلسفه منطق راست کلیک کنید و سپسSave Target As را انتخاب نموده

و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در یکشنبه نهم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 15:23 |

نمونه سوالات تستی منطق جدید و فلسفه سوم

برگرفته از وبلاگ گروه فلسفه شهرستان اردكان با مدیریت آقای مرتضی عابدی اردکانی

 الف :  بخش منطق ( ص ۴۶-۷۰)

1- اگر دوقضیه هم در موضوع و هم در محمول با هم متفاوت باشند به آن ......گفته می شود.

            الف: تماثل               ب: تشابه    ج: تداخل     د: تباین

2- نقیض قضیه " برخی مردم بی سواد هستند " کدام گزینه است.

            الف: هرمردمی بی سواد هستند                   

            ب: برخی بی سوادها مردم هستند

            ج: هیچ مردمی بی سواد نیستند                   

            د: برخی مردم بی سواد نیستند

3- کدام گزینه غلط است:

            الف: نام دیگر سور در قضایای محصوره کیفیت می باشد.

    ب: فایده احکام قضایا اثبات درستی یا نادرستی یک قضیه است.

            ج: استدلال برای  پاسخ گویی به چرا بوجود آمده است.

            د: عالی ترین شکل استدلال ، قیاس است.

.............................

لطفاً به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در سه شنبه هفدهم فروردین ۱۳۸۹ و ساعت 15:49 |

نمونه سوال منطق 

برگرفته از وبلاگ گروه فلسفه شهرستان اردكان با مدیریت آقای مرتضی عابدی اردکانی

نمونه سوالات درس اول کتاب منطق سال 1388

ردیف

سوالات

1

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید .

ـ وجه تفاوت انسان با سایر موجودات در حرکات ارادی اوست .

ـ منطق دانشی است که طرز کار ذهن را در عمل فکر تعیین می نماید .

2

برای تکمیل جاهای خالی از درست ترین کلمات استفاده کنید .

ـ مقصود از " نطق " در کتابهای منطقی و فلسفی ............... و ............... است .

ـ تفکر و تعقل در ........................... تجلی می کند .

3

با کشیدن خط رابطه ی میان گزینه های ستون راست و چپ را مشخص نمایید .

ـ منطق                                                    ـ مهمترین فعالیت روح انسان است .

ـ نطق                                                      ـ یکی از ابعاد وجودی انسان است .

ـ روح                                                       ـ قواعد حاکم بر دنیای تفکر است .

ـ تفکر

4

برای سوالات زیر پاسخ کامل و تشریحی بنویسید .

الف

" ارسطو " را در چهار عبارت معرفی نمایید .

ب

حیوانات ، جهان پیرامون خود را چگونه درک می کنند ؟ 

ج

نقش دانش منطق را در بهره برداری از فرایند تفکر توضیح دهید . 

د

با ذکر مثالی رابطه ی علم و اراده را با عملکرد روح و جسم توضیح دهید .   

هـ

شناخت و رعایت قوانین منطقی چه نتایجی دارد ؟ 

...................

لطفاً به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه چهاردهم فروردین ۱۳۸۹ و ساعت 20:23 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه و منطق سوم ادبیات(چاپ جدید)-دی 88

روی عبارت فلسفه و منطق سوم ادبیات راست کلیک کنید

و سپس Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در جمعه هجدهم دی ۱۳۸۸ و ساعت 9:5 |

برای دریافت بانك سوالات كتاب جديد التاليف منطق به تفكيك

 دروس، اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 16:53 |
این سوالات از وبلاگ خوب و پرمحتوای گروه فلسفه استان یزد به مدیریت جناب آقای عابدی اردکانی سرگروه محترم فلسفه و منطق استان یزد، انتخاب شده است.

جهت دیدن این وبلاگ روی عبارت گروه فلسفه استان یزد  کلیک نمایید.

همچنین می توانید با کلیک  روی عبارت گروه فلسفه شهرستان اردكان از این وبلاگ  و مطالب مفید آن بهره مند شوید.

 

 آزمون تستی منطق سوم  سه درس اول

طراح :

1-به  پيروان فكري معلم اول .............مي گويند.

            الف: افلاطونيان    ب:‌ارسطوئيان                  ج:‌فلاسفه                                   د: اهل منطق

2-"" حيوان  ناطق "" بيانگر........... مي باشد

            الف:‌اهميت تفكر  ب:‌ارزش علم                  ج:‌قدرت درك آدمي                        د:‌ساختار وجودي

3-واقعيت وجودي هر آدمي آميخته اي از.............و.............است.

      الف:‌ فكر- خيال    ب:‌روح – جسم                ج:‌جسم – عقل               د:‌روح – فكر

4- كدام گزينه غلط مي باشد.

            الف: منطق قواعد دنياي تفكر آدمي است                 ب:‌هيچ كس ابداع كننده منطق نمي باشد.

            ج:‌منطق توسط ارسطو بوجود آمد                د:‌منطق تنها انسان را با طرز كار ذهن آشنا مي كند.

5- بهترين راه براي كاستن اشتباهات هنگام فكر كردن چيست؟

            الف:‌آشنايي با قواعد درست فكر كردن                      ب:‌يادگيري علم منطق      ج:‌استقاده از مقدمات صحيح                      د:‌هرسه

....................................

لطفاً به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 14:16 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه و منطق سوم ادبیات- شهریور88

روی عبارت فلسفه و منطق سوم ادبیات وعلوم انسانی 

راست کلیک کنید و سپس Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۸ و ساعت 22:41 |

 برای دریافت سوال و راهنمای تصحيح امتحان نهايی فلسفه و منطق سوم ادبیات- خرداد88

روی عبارت فلسفه و منطق سوم ادبیات و علو انسانی

راست کلیک کنید و سپس Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه نهم خرداد ۱۳۸۸ و ساعت 13:30 |
برای دریافت سوال و راهنماي تصحيح امتحان فلسفه و منطق سال سوم ادبيات و علوم انساني نیم سال اول ( دی ماه ) سال تحصیلی 88-1387

روی عبارت فلسفه ومنطق راست کلیک کنید و سپس save target as

 را انتخاب نموده و save کنید.

 

 

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ و ساعت 9:7 |