برای دریافت سوالات طبقه بندی شده دین و زندگی پیش دانشگاهی روی عبارت زیر کلیک کنید:

سوالات طبقه بندي شده دين و زندگي پيش دانشگاهي

 

برگرفته از سایت: http://dini.razaviedu.ir

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ و ساعت 18:47 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی- دین و زندگی دوره‌ی

پیش دانشگاهی بزرگسالان و داوطلبان آزاد(دی ماه ۹۲) روی عبارت معارف اسلامی

راست کلیک کنید و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در جمعه ششم دی ۱۳۹۲ و ساعت 21:17 |
برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی- دین و زندگی دوره‌ی

پیش دانشگاهی بزرگسالان و داوطلبان آزاد(شهریور ماه ۹۲) روی عبارت معارف اسلامی

راست کلیک کنید و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در یکشنبه سوم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 0:31 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی(دین و زندگی) دوره‌ی

پیش دانشگاهی(بزرگسالان و داوطلبان آزاد)در نيمسال دوم(خردادماه)سال تحصیلی ۹۲۱۳۹۱

روی عبارت معارف اسلامی(دین و زندگی) راست کلیک کنید و سپس

  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 0:15 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی(دین و زندگی) دوره‌ی

پیش دانشگاهی(بزرگسالان و داوطلبان آزاد)در نيمسال اول(دي ماه)سال تحصیلی ۹۲۱۳۹۱

روی عبارت معارف اسلامی(دین و زندگی) راست کلیک کنید و سپس

  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه دوم دی ۱۳۹۱ و ساعت 23:40 |
برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی(۲) دین و زندگی دوره‌ی

پیش دانشگاهی بزرگسالان و داوطلبان آزاد(شهریور ماه ۹۱) روی عبارت معارف اسلامی(۲)

راست کلیک کنید و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در دوشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 15:4 |
برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی(۱) دین و زندگی دوره‌ی

پیش دانشگاهی بزرگسالان و داوطلبان آزاد(شهریور ماه ۹۱) روی عبارت معارف اسلامی(۱)

راست کلیک کنید و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در جمعه هفدهم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 15:10 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی- دین و زندگی دوره‌ی

پیش دانشگاهی در مرداد ۹۱ روی عبارت معارف اسلامی راست کلیک کنید

 و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید. 

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۱ و ساعت 15:10 |
برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی(۱) دین و زندگی دوره‌ی

پیش دانشگاهی در جبرانی دوم خرداد ۹۱ روی عبارت معارف اسلامی(۱)

راست کلیک کنید و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در پنجشنبه یکم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 16:46 |
برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی(۲) دین و زندگی دوره‌ی

پیش دانشگاهی در جبرانی دوم خرداد ۹۱ روی عبارت معارف اسلامی(۲)

راست کلیک کنید و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 12:31 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی- دین و زندگی دوره‌ی

پیش دانشگاهی در خرداد ۹۱ روی عبارت معارف اسلامی راست کلیک کنید

 و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید. 

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ و ساعت 14:37 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی(۲) دین و زندگی دوره‌ی

پیش دانشگاهی در اردیبهشت ۹۱ روی عبارت معارف اسلامی(۲) راست کلیک کنید

 و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید. 

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ و ساعت 17:8 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی (۱) دین و زندگی دوره‌ی

 پیش دانشگاهی در جبراني اول اسفند ماه ۹۰روی عبارت معارف اسلامی (۱)

 راست کلیک کنید و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید. 

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 21:30 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی(۲) دین و زندگی دوره‌ی

پیش دانشگاهی در دی ماه ۹۰ روی عبارت معارف اسلامی(۲)  راست کلیک کنید

 و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید. 

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ و ساعت 20:59 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی(۱) دین و زندگی دوره‌ی پیش دانشگاهی -

دی ماه ۹۰ روی عبارت معارف اسلامی(۱) راست کلیک کنید 

و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ و ساعت 22:59 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی(۲) دین و زندگی دوره‌ی

پیش دانشگاهی درجبراني دوم خرداد ۹۰ روی عبارت معارف اسلامی(۲) راست کلیک کنید

 و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید. 

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در یکشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 13:59 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس معارف اسلامی(۲)(دین و زندگی)

پیش دانشگاهی در اردیبهشت ۹۰ روی عبارت معارف اسلامی(۲) راست کلیک کنید 

و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید. 

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 14:46 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی (۱) دین و زندگی دوره‌ی

 پیش دانشگاهی در جبراني اول اسفند ماه سال تحصیلی   ۹۰ – ۱۳۸۹ روی عبارت

  معارف اسلامی (۱) پیش دانشگاهی راست کلیک کنید و سپس  Save Target As را

 انتخاب نموده و Save کنید. 

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در یکشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 22:56 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس معارف اسلامی(۲)(دین و زندگی)

پیش دانشگاهی در دی‌ماه ۸۹ روی عبارت معارف اسلامی(۲) راست کلیک کنید 

و سپس  Save Target As را انتخاب نموده و Save کنید. 

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 14:7 |
برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس معارف اسلامی(۱)(دین و زندگی)

پیش دانشگاهی در نیم سال اول در دی‌ماه سال تحصیلی   ۹۰ – ۱۳۸۹ روی عبارت

 معارف اسلامی(۱) پیش دانشگاهی

راست کلیک کنید و سپسSave Target As را انتخاب نموده و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ و ساعت 14:12 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی

 معارف اسلامی دين و زندگی (2)پیش دانشگاهی- شهریور 89

روی عبارت: معارف اسلامی دين و زندگی (2)پیش دانشگاهی

راست کلیک کنید و سپسSave Target As را انتخاب نموده

و Save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در سه شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۹ و ساعت 22:7 |

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی (2) پیش دانشگاهی-

جبرانی دوم- تیرماه۸۹

روی عبارت معارف اسلامی(۲) پیش دانشگاهی راست کلیک کنید و

سپسsave target as را انتخاب نموده و save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در پنجشنبه سوم تیر ۱۳۸۹ و ساعت 8:27 |

نمونه سوال امتحان نهایی معارف اسلامی(2) پیش دانشگاهی 

برای دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی معارف اسلامی (2) پیش دانشگاهی- اردیبهشت 89

روی عبارت معارف اسلامی (2) پیش دانشگاهی راست کلیک کنید و

سپسsave target as را انتخاب نموده و save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ و ساعت 12:37 |

نمونه سوال معارف (۱) پیش دانشگاهی

برای دریافت سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ جبرانی اول دوره ی پیش دانشگاهی اسفند ماه 8۷

روی عبارت معارف (۱)  جبرانی پیش دانشگاهی راست کلیک کنید و

سپسsave target as را انتخاب نموده و save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 21:37 |

نمونه سوال معارف اسلامی(2) پیش دانشگاهی 

برای دریافت سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ نیم سال دوم دوره‎ي پيش دانشگاهي- معارف اسلامی(۲) تجربی نوبت بعدازظهر- اردیبهشت۸۷

روی عبارت معارف اسلامی(2) پیش دانشگاهی راست کلیک کنید و

سپسsave target as را انتخاب نموده و save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در پنجشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 7:47 |

نمونه سوال معارف اسلامی(2) پیش دانشگاهی 

برای دریافت سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ نیم سال دوم دوره‎ي پيش دانشگاهي- معارف اسلامی(۲) تجربی نوبت صبح- اردیبهشت۸۷

روی عبارت معارف اسلامی پیش دانشگاهی راست کلیک کنید و

سپسsave target as را انتخاب نموده و save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 7:37 |

نمونه سوال معارف اسلامی(2) پیش دانشگاهی 

برای دریافت سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ نیم سال دوم دوره‎ي پيش دانشگاهي- معارف اسلامی(۲) ریاضی نوبت بعداز ظهر - اردیبهشت۸۷

روی عبارت معارف اسلامی(۲)پیش دانشگاهی راست کلیک کنید و

 سپسsave target as را انتخاب نموده و save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در سه شنبه ششم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 7:12 |

نمونه سوال معارف اسلامی(2) پیش دانشگاهی 

برای دریافت سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ نیم سال دوم دوره‎ي پيش دانشگاهي- معارف اسلامی(۲) ریاضی نوبت صبح- اردیبهشت۸۷

روی عبارت معارف اسلامی پیش دانشگاهی راست کلیک کنید و

سپسsave target as را انتخاب نموده و save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در یکشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 20:18 |

نمونه سوال معارف اسلامی(2) پیش دانشگاهی 

برای دریافت سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ نیم سال دوم دوره‎ي پيش دانشگاهي- معارف اسلامی(۲) انسانی نوبت بعدازظهر- اردیبهشت۸۷

روی عبارت معارف اسلامی(۲)پیش دانشگاهی راست کلیک کنید و

سپسsave target as را انتخاب نموده و save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه سوم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 19:35 |

نمونه سوال معارف اسلامی(2) پیش دانشگاهی 

برای دریافت سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ نیم سال دوم دوره‎ي پيش دانشگاهي- معارف اسلامی(۲) انسانی نوبت صبح- اردیبهشت۸۷

روی عبارت معارف اسلامی(2) پیش دانشگاهی راست کلیک کنید و

سپسsave target as را انتخاب نموده و save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۷ و ساعت 20:39 |

برای دریافت سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ نیم سال اول دوره‎ي پيش دانشگاهي- معارف اسلامی(1) ریاضی نوبت بعدازظهر- دی87

روی عبارت معارف اسلامی(۱) ریاضی راست کلیک کنید و

سپس save target as را انتخاب نموده و save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۷ و ساعت 17:39 |

برای دریافت سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ نیم سال اول دوره‎ي پيش دانشگاهي- معارف اسلامی(1) ریاضی نوبت صبح- دی87

روی عبارت معارف اسلامی(۱) ریاضی راست کلیک کنید و

سپس save target as را انتخاب نموده و save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۷ و ساعت 17:35 |

برای دریافت سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ نیم سال اول دوره‎ي پيش دانشگاهي- معارف اسلامی(1) تجربی وهنر نوبت صبح- دی87

روی عبارت  معارف اسلامی(1) تجربی و هنر  راست کلیک کنید و

سپس save target as را انتخاب نموده و save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۷ و ساعت 13:52 |

برای دریافت سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ نیم سال اول  پيش دانشگاهي- معارف اسلامی(1) انسانی نوبت بعد از ظهر - دی87

روی عبارت معارف اسلامی(1) انسانی راست کلیک کنید و سپس

save target as  را انتخاب نموده و save کنید.

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۷ و ساعت 14:20 |

برای دریافت سوال و راهنماي تصحيح امتحان هماهنگ نیم سال اول دوره‎ي پيش دانشگاهي- معارف اسلامی(1) انسانی نوبت صبح- دی87

روی عبارت معارف اسلامی(1) انسانی راست کلیک کنید و سپس

 save target as را انتخاب نموده و save کنید.

 

+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۷ و ساعت 14:16 |

نمونه سوال معارف اسلامی(1) پیش دانشگاهی - جبرانی اسفند 86

................................

لطفاً به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط جمال انصاری نیا در جمعه بیستم دی ۱۳۸۷ و ساعت 20:45 |